Portfolio > Kites

The last incarnation of this kite.

kites, Decorative Kite, Pagoda Red, Calligraphy, Michael Thompson kites, oriental artwork
bamboo, paper
5' x 3'
2014