Portfolio > Postage Stamps

Melania Trump Postage Stamp, fake stamps
Melania Trump Stamps (partial sheet)
2017