Portfolio > Kites

Group of kites hanging in The Design Center in Minneapolis, Minnesota.

Kites, Atrium, decorative sculpture
Minneapolis
50' x 20'
2009