Portfolio > Postage Stamps

Michael Thompson Chicago artist, artistamps, Fake Yves Klein stamp, Yves Klein Blue stamp, fake yves klein, artistamps
Yves Klein Blue envelope
Page of Yves Klein Book, envelope
20" x 16"