Portfolio > Polaroid photographs

Another double exposure

Polaroid photograph, color photograph, erotic photograph
Polaroid Photograph
2013