Portfolio > Kites

Michael Thompson Chicago Artist, Decorative kite, michael thompson kite, rice paper sculpture, bamboo sculpture, michaelthompsonart.com
Kite
Bamboo, canvas, collage, paint
4' x 6'
2018