Portfolio > Postage Stamps

Michael Thompson chicago artist, fakes stamps, fake postage, Ukrainian stamps, Bulgarian stamps
Bulgarian flag w/Ukrainian flag (Bulgarian stamp)
2023