Portfolio > Postage Stamps

Michael Thompson Chicago artist, artistamps, michael thompson stamps, michael thompson fake stamps, fake stamps, Kenny Bruce, Lenny Bruce postage stamp
Lenny Bruce
Ink-jet and envelope
4.24 x 8.25
2015